Get Adobe Flash player

GDPR adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Kérem, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót annak érdekében, hogy megértse, az Európai Uniós adatvédelmi rendelet (GDPR) és a hatályos jogszabályok kapcsán hogyan kezelem a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait. A vállalkozásom fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, ha a rendeletben, törvényben, a vállalkozás adataiban változás állna be. Ha a változás olyan információkat érint, amik miatt Önt kötelezően értesíteni szükséges, azt haladéktalanul megteszem. Amennyiben kérdését postai úton küldte meg jelen tájékoztatóval kapcsolatosan, arra haladéktalanul válaszolok, de legkésőbb írásban egy hónapon belül.

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) akkor kerülhetnek a kezelésembe, ha Ön azt a tudomásomra hozza a következő lehetőségeken keresztül: Facebook, Viber, a vállalkozás weboldala, levelezőrendszerek, telefonon, élőszóban. 

Tájékoztatom Önt, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a vállalkozásomat, mint adatkezelőt. A vállalkozásom a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Jánosháziné Orosz Valéria e.v., mint adatkezelő a tudomásomra jutott személyes adatokat bizalmasan kezelem és magamra nézve kötelezőnek ismerem el jelen jogi közlemény tartalmát.

Az Ön által megadott adatokhoz, Jánosháziné Orosz Valéria fér hozzá, és

csak a számlázási adatokat: Globál-Szinkron Kft. könyvelőcég ismerheti meg.

Az informatikai eszközömön tárolt és kezelt adatok a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás ellen védettek.

A Gyógymasszázs vállalkozásom tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek a hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.  Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Az adatkezelési tájékoztatóm folyamatosan elérhető a  http://www.jovali.hu/  weboldalamon , kezelő helységemben, és a kezelőlapon is megtalálható.

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi kötelező tájékoztatást adom:

Cégnév: Jánosháziné Orosz Valéria egyéni vállalkozó, adatkezelő

Adószám: 64951636-1-37
Székhely: 7020 Dunaföldvár Felsőfok u. 1.
Weblap: http://www.jovali.hu/

KapcsolattartásTel. Viber:+36306005855, E-mailEz az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Adatvédelmi kérelmek: Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a fent megjelölt címre és névre elküldheti. Válaszomat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldöm az Ön által kért címre.

Adatfeldolgozás: adatfeldolgozó igénybevétele történik: Globál-szinkron Kft könyvelőiroda.
Külföldi adattovábbítás: nem történik.

1. Adatkezelési célok
Gyógymasszázs szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, a szolgáltatást igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezelem

2. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználásához 
Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok: 
a) Az Ön személyes adatának használata ahhoz szükséges, hogy a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát állíthassak ki, ha Ön ezt kéri. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés

b.) Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

c) Egészségügyi adatait 1997. évi XLVII. Törvény alapján kezelem.

Hozzájárulását a telefonszám és keresztneve megadásával (kezelőlap kitöltésével, aláírásával) adja meg. Amennyiben ezeket nem adja meg, a szolgáltatást nem tudja igénybe venni. 

3. Az adatkezelés időtartama
A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig őrzöm meg.

A kapcsolattartás céljából megadott adatokat (és a kezelőlapot) az utolsó találkozásunk óta eltelt egy év múlva törlöm / megsemmisítem.

4. Érintetti jogok 
A személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak. Amennyiben ezekhez kapcsolódóan további információt szeretne kapni vagy bármelyikkel élni kíván, bármikor kapcsolatba léphet velem.

Érintetti jogok: 
a)    hozzáférés, az Önre vonatkozó, általam kezelt adathoz; élhet adathordozási jogával
b)    amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
c)    az Önre vonatkozó általam kezelt adat törlése, ez a jog kizárólag a kapcsolattartási adatokra vonatkozik;
d)    az adat kezelésének korlátozása;
e)    az Ön személyes adatának direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
f)     személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
g)    bármely Önre vonatkozó, általam kezelt személyes adatról másolat adása; 
h)    tiltakozás a személyes adatok általam történő használata ellen.

5.  Jogorvoslati tájékoztatás
Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.  Telefon: 0613911400  Fax: 0613911410 E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  Honlap: http://www.naih.hu

 

Tevékenység

Kezelt adatok

Adatkezelési cél

Adatkezelési jogalap

Adat továbbítás

Tárolás helye és ideje

Számviteli bizonylat kiállítása

Név

Lakcím

(adószám)

számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

NAV felé

Telephelyen legalább 8 évig

Számviteli, könyvelési tevékenység

Név

Lakcím

(adószám)

számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, mérleg készítés

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

Globál- Szinkron KFT

 Telephelyen vagy könyvelőnél legalább 8 évig

Kapcsolattartási adatok

Keresztnév

Telefonszám

 

Időpont egyeztetés, változtatás

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Nem történik

Kapcsolat fennállását követő egy év

Egészségügyi információk

Név, telefonszám egészségügyi előzmények és jelen probléma

 

Ellenjavallatok és javallatok megismerése, sérülések elkerülése

GDPR 9. cikk (2) a) pont

1997. évi XLVII. Törvény

Nem történik

Hozzájárulás visszavonásáig, de maximum a kapcsolat fennállását követő egy év